OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Vitality Essentials. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Vitality Essentials. Vitality Essentials biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan jou, de gebruiker, onder de voorwaarde dat je alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld accepteert.

Vitality Essentials is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 94126036 en is geregistreerd voor btw onder nummer NL005069347B94.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neem je deel aan onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of enige diensten gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in je staat of provincie van woonplaats, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in je staat of provincie van woonplaats en dat je ons je toestemming hebt gegeven om je minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je, bij het gebruik van de Dienst, wetten in jouw jurisdictie overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overdragen. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de Dienst aan iemand te weigeren. Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en kan (a) transmissies over verschillende netwerken inhouden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd gecodeerd tijdens overdracht over netwerken. Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om enige informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op je computermonitor nauwkeurig zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan enige persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van enige producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijziging op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden beperken of annuleren die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat op het moment van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk ons Ruilen & Retourneren.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden of enige controle of input hebben. Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of met betrekking tot jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools door de relevante externe leverancier(s) worden verstrekt. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties die in verband met enige websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je enige transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), ga je ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, de opmerkingen die je naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud monitoren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze Algemene Voorwaarden.

Je stemt ermee in dat je opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware die op enige manier de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent dan jezelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

Wij verplichten ons niet om informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele opgegeven update- of verversingsdatum die in de Dienst of op enige gerelateerde website wordt toegepast, mag worden beschouwd als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het jou verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregelingen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige manier de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape te verzenden; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Dienst of enige gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiksdoeleinden.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat jouw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren zonder kennisgeving aan jou. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van, de dienst op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan jou via de dienst worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Vitality Essentials, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de dienst of producten die via de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om Vitality Essentials en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij door verwijzing opnemen, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van overige overblijvende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te informeren dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer je stopt met het gebruiken van onze site. Als je naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en zul je aansprakelijk blijven voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of enig deel daarvan) worden ontzegd.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en begrip tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Eventuele ambiguïteiten in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je diensten verlenen, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Je kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@ecohousehold.nl.